Bank Spółdzielczy w Wołczynie
Bank Spółdzielczy w Wołczynie
Concordia

W trosce o Państwa czas i bezpieczeństwo Bank Spółdzielczy w Wołczynie w porozumieniu z Grupą Concordia przygotował atrakcyjną ofertę ubezpieczeniową.

INFORMACJE OGÓLNE

Ubezpieczenia kredytobiorców:

Polisa na życie chroniąca spłatę kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy wraz z opcjami dodatkowymi:

 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy – ubezpieczenie to chroni spłatę kredytu w przypadku, gdy kredytobiorca pozostaje trwale i całkowicie niezdolny do pracy,
 • poważnego zachorowania – ubezpieczenie chroni spłatę kredytu lub rat w przypadku, gdy kredytobiorca dozna poważnego zachorowania, np. zawału serca, udaru mózgu itp.,
 • utraty pracy – ubezpieczenie chroniące spłatę rat kredytu w przypadku utraty pracy przez kredytobiorcę.

Ubezpieczenie dla osób zaciągających kredyt zostały przygotowane w formie pakietów do odpowiednich usług bankowych:

 • pakiet Bezpieczny Rachunek – ubezpieczenie do limitu w rachunku bankowym,
 • pakiet Bezpieczny Kredyt – ubezpieczenie do kredytów konsumpcyjnych,
 • pakiet Bezpieczny Kredyt Plus – ubezpieczenie do kredytów powyżej 50 tys. PLN.

Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości domowych oraz nieruchomości w budowie:

 • ubezpieczenie obejmuje aż 22 ryzyka m.in. pożar, kradzież, zalanie, przepięcie, deszcz nawalny, grad, koszty akcji ratowniczej,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie kart płatniczych

Jest to grupa ubezpieczeń skierowanych do posiadaczy i użytkowników kart płatniczych:

 • pakiet Bezpieczna Karta:

o ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia karty,
o ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu,
o ubezpieczenie zakupów dokonanych kartą.

 • pakiet Bezpieczny Podróżnik: 


o ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej,
o ubezpieczenie NNW w kraju i w trakcie podróży zagranicznej.


Ubezpieczenie mieszkania


Polisa ta chroni Państwa dom, mieszkanie, garaż, a także budynki gospodarcze przed skutkami różnego rodzaju zagrożeń, jak np.: kradzież, zalanie, ogień.


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Dzięki tej polisie ubezpieczona osoba otrzyma środki na pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu oraz rehabilitację.
Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego i upraw
To cała paleta specjalistycznych polis zarówno obowiązkowych jak i dobrowolnych dla sektora rolnego:

 • odpowiedzialności cywilnej – polisa chroniąca osoby trzecie oraz ich mienie przed wypadkami jakie mogą się zdarzyć w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
 • budynków w gospodarstwie rolnym – gwarantuje odszkodowanie za szkody spowodowane takimi żywiołami jak m.in.: ogień, huragan, powódź,
 • mienia w gospodarstwie rolnym – polisa ta chroni stałe elementy budynków mieszkalnych, ruchomości domowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny i sprzęt rolniczy przechowywany w obrębie gospodarstwa,
 • maszyn rolniczych – zabezpiecza maszyny i inny sprzęt od wypadku, żywiołów oraz kradzieży lub rabunku,
 • upraw od gradobicia – polisa zapewniająca kompleksową ochronę przed skutkami gradu,
 • upraw od zdarzeń losowych – to zabezpieczenie upraw od skutków złego przezimowania, przymrozków wiosennych, huraganu, powodzi i ognia,
 • upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z Budżetu Państwa.

Ubezpieczenia samochodu


To szereg ubezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo kierowcy pojazdu jak i jego pasażerom. Między innymi odpowiedzialności cywilnej, autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków, ochrony prawnej, assistance OC.

Aby wykupić ubezpieczenie wystarczy przyjść do jednej z placówek Banku Spółdzielczego w Wołczynie (lista placówek). Nasi pracownicy udzielą dodatkowych informacji i odpowiedzą na wszystkie pytania.

 
Bank Spółdzielczy w Wołczynie
Nasza witryna internetowa stosuje pliki cookies. Jeśli chcesz się dowiedzieć do czego one służą - kliknij ten link. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na blokowanie zapisu plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie mechanizmu cookies przez naszą witrynę.