Zasady funkcjonowania usługi SMS Banking

Usługa SMS Banking daje możliwość komunikacji Klienta z Bankiem poprzez krótkie wiadomości tekstowe.

Jak działa usługa SMS Banking?

Działanie oparte jest na technologii sieci komórkowej GSM i polega na przesyłaniu komunikatów SMS. Możliwa jest komunikacja w obu kierunkach:

  • automatycznie wysyłane są wiadomości informujące o wielkości dostępnych środków,
  • na żądanie klienta system wysyła zwrotnego SMS-a z odpowiedzią na zadane pytania.


 Jakie warunki musisz spełniać?

Wystarczy być posiadaczem rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Wołczynie oraz posiadać aktywny telefon w dowolnej sieci telefonii komórkowej GSM.

Jak korzystać z usługi?

Klient otrzymuje informację o stanie salda rachunku na początku dnia, jeżeli w dniu poprzednim były operacje na koncie. Każdy Klient ma aktywowaną opcję rozsyłania komunikatów SMS informujących o wystąpieniu debetu na rachunku. Dodatkowo możesz wybrać opcję powiadamiania komunikatem SMS po każdej zmianie salda nawet wielokrotnie w ciągu dnia.

Kolejna opcja to możliwość wysłania przez klienta sms-a z żądaniem odpowiedzi na zadane pytanie pod następujący numer telefonu: +48661004017. Dostępne pytania:

S Salda wszystkich rachunków
SB Salda rachunków bieżących
SK Salda rachunków kredytowych
W Trzy ostatnie operacje wszystkich rachunków
WB Trzy ostatnie operacje rachunków bieżących
WK Trzy ostatnie operacje rachunków kredytowych

 

Schemat sms-a wysyłanego przez Klienta modulo klienta#pin#pytanie
Przykładowa treść sms-a 12345678#1234#S 

  

Jakie korzyści daje usługa?

  • aktualna informacja o stanie konta niezależnie od miejsca i czasu a także operatora telefonii komórkowej GSM oraz modelu aparatu komórkowego,
  • masz dostęp do informacji o posiadanych środkach przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Jak Bank zapewnia bezpieczeństwo systemu?

Klient wypełniając wniosek o świadczenie usługi SMS Banking podaje swój numer telefonu na który Bank wysyła indywidualny numer PIN. Dzięki tym informacją system identyfikuje Klienta i wysyła informacje tylko wtedy, jeśli dane będą się zgadzać z bazą danych. Dodatkową informacją identyfikującą Klienta jest jego modulo rachunku.


Szczegóły dotyczące usługi SMS Banking w najbliższej placówce Banku.

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies