Zastrzeżenia indywidualnych danych uwierzytelniających

W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia (np. identyfikatora, telefonu/urządzenia mobilnego) albo nieuprawnionego użycia indywidualnych danych uwierzytelniających lub nieuprawnionego dostępu do bankowości internetowej SGB24/SGB24 Biznes/Powiadomienia SMS użytkownik/przedstawiciel ustawowy małoletniego powinien go niezwłocznie zastrzec, podając swoje dane personalne.

Zastrzeżenia, można dokonać:

- osobiście w placówce Banku w godzinach pracy lub,
- telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Spółdzielczej Grupy Bankowej/ Call Center:

800 888 888 (połączenie bezpłatne)

Dzwonisz z zagranicy? Zadzwoń pod +48 61 647 28 46  (z zagranicy; opłata zgodna z taryfą operatora).

Infolinia Spółdzielczej Grupy Bankowej obsługuje Użytkowników SGB24, SGB Mobile i innych aplikacji mobilnych oraz kart płatniczych - 7 dni w tygodniu (codziennie), przez całą dobę.

Należy również pamiętać, by w przypadku zmiany numeru telefonu, na które przesyłane są kody SMS, zgłosić ten fakt do Banku.

 

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies