Karta Visa/Mastercard Junior może być wydana osobom w wieku 6 – 18 lat, posiadaczom rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Takie konto spoko.
Do ROR-u może być wydana tylko jedna karta Visa i jedna karta Mastercard Junior. Ostatnim dniem, w którym można wydać kartę jest dzień poprzedzający 18 urodziny użytkownika.
Klient dostaje kartę na adres korespondencyjny, który wskazał na wniosku o wydanie karty, listem zwykłym. Karty dostarczane są na terenie RP.
Kartą może posługiwać się tylko osoba, której imię i nazwisko widnieje na karcie. Otrzymany plastik karty jest nieaktywny.

Kartę aktywuje dziecko:
- w aplikacji mobilnej i bankowości internetowej (o ile bank udostępnia taką możliwość),
Kartę może aktywować przedstawiciel ustawowy lub dziecko po ukończeniu 13 rż.:
- pod bezpłatnym numerem Infolinii SGB: 800 888 888,
-w placówce banku,
-PIN do karty dziecko nadaje w aplikacji mobilnej i bankowości internetowej (o ile bank udostępnia taką możliwość).
Jeśli karta zamawiana była w Placówce Banku przedstawiciel ustawowy może wybrać opcję wysyłki PIN:
- odrębną przesyłką pocztową na wskazany adres korespondencyjny,
- SMS-em w ciągu 7 dni od aktywacji karty( z card cariera).

Karta jest ważna przez 4 lata i wznawiana jest automatycznie. Przedstawiciel ustawowy może złożyć oświadczenie o rezygnacji ze wznowienia karty w oddziale prowadzącym konto co najmniej 45 dni przed upływem terminu ważności. Jeśli karta zostanie uszkodzona, przedstawiciel ustawowy oraz małoletni po ukończeniu 13 r.ż. mogą złożyć wniosek o wydanie duplikatu. Po upływie terminu ważności karty lub zastrzeżeniu karty plastik należy zniszczyć w sposób opisany w regulaminie.

Kartą można:
1) płacić w kraju i za granicą – zbliżeniowo lub wkładając kartę do terminala,
2) wypłacać gotówkę z bankomatów w kraju i za granicą,
3) wypłacać gotówkę w kasach SGB-Banku S.A. i Banków Spółdzielczych SGB oraz w placówkach, które oferują usługę wypłat w terminalach POS.

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies