W dniu 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62), wprowadzająca w Polsce tzw. Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP).

 

Nowe przepisy dotyczą podmiotów gospodarczych, będących podatnikami VAT.


Nabywca towaru, który otrzymał fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT, będzie mógł zadecydować, czy dokonując płatności:


               • postąpi w sposób dotychczasowy,
              • zastosuje Metodę Podzielonej Płatności (ang. Split Payment), tzn. w dedykowanym  formularzu przelewu  udostępnionym przez Bank, oddzielnie wykaże wartość brutto i wartość podatku VAT .


Zgodnie z Ustawą, nie ma obowiązku stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności. 


To od Płatnika Faktury VAT zależeć będzie czy zapłata nastąpi w sposób dotychczasowy czy według nowej metody. Płatnik decyduje także czy np. do jednej faktury zastosuje MPP, a inną opłaci w sposób dotychczasowy. Możliwe jest również dokonanie przelewu całości lub części kwoty brutto oraz kwoty podatku VAT wynikającej z opłacanej faktury.


Szczegółowe informacje zawiera przygotowana przez Bank prezentacja, dostępna w poniższym pliku.

Mechanizm Podzielonej Płatności

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies