PODPIS ELEKTRONICZNY - dane w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego, są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom podpisanym własnoręcznie.
 
Dzięki umowie podpisanej między Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. a Bankiem Spółdzielczym w  Wołczynie w  placówkach naszego Banku można odebrać zestaw do składania podpisu elektronicznego SZAFIR.
 
Przykłady zastosowań zestawów do składania podpisu elektronicznego
SZAFIR:
- deklaracje do ZUS (program Płatnik),
- e-deklaracje do urzędów skarbowych,
- e-faktura (podpisywanie wielu faktur po jednokrotnym podaniu kodu PIN),
- e-KRS,
- e-GIODO,
- podpisywanie dokumentacji medycznej,
- przesyłanie danych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
- przetargi i aukcje elektroniczne,
- kontakty z urzędami administracji publicznej.

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies