Aktualności

sgb id

Informujemy, że do dnia 30 października 2020 r. transakcje internetowe potwierdzane będą nadal za pomocą dotychczasowych metod (hasło statyczne lub hasło 3D Secure – kod wysyłany sms).

sgb id

sgb id

sgb mobile

Bank Spółdzielczy w Wołczynie informuje, że do 30 września 2020 r. następuje przedłużenie okresu obowiązywania ,,Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego” (tj. moratorium pozaustawowego w rozumieniu ww. Wytycznych EBA).


Webinar zaproszenie na stron www