Aktualności

Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko Polskę, ale większość krajów europejskich. Europejski Urząd ds. Nadzoru Bankowego (EBA) przygotował wytyczne dotyczące pomocy dla klientów przy spłacie kredytów – właśnie w świetle kryzysu związanego z Covid-19. Ich celem jest ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów całego sektora bankowego.
Te zasady zostały opracowane również dla polskiego sektora bankowego.

SGB tarcza4

SGB tarcza4

Szanowni Państwo,
W celu ochrony polskich firm przed negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa, rząd za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju uruchomił program wsparcia dla przedsiębiorców.

dzien zdrowia

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia, bezcennego zdrowia dla nas wszystkich.

przewodnik

Instrukcja złożenia wniosku o zawieszenie spłat zobowiązań kredytowych