Miło nam poinformować, że Bank Spółdzielczy w Wołczynie oferuje możliwość uzyskania gwarancji de minimis, w momencie ubiegania się o finansowanie w naszym Banku.

Program gwarancji de minimis jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Jest to pierwszy program rządu, w którym ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami jest przejęte przez Skarb Państwa. Jest to także bezprecedensowy program w okresie transformacji polskiej gospodarki po roku 1989. Gwarancje de minimis stanowią dozwoloną prawem polskim i regulacjami UE pomoc państwa dla przedsiębiorców. Są oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banków kredytujących.

Z gwarancji de minimis skorzystać mogą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, ubiegające się o kredyt obrotowy, w tym kredyt w rachunku bieżącym, posiadające zdolność kredytową. Maksymalna kwota gwarancji de minimis udzielana jest do 60% kwoty kredytu, maksymalnie do 3,5 mln złotych. Przez pierwszy okres roczny dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 roku przedsiębiorca nie ponosi żadnych opłat prowizyjnych związanych z gwarancją. Za kolejny okres roczny wysokość prowizji będzie wynosić 0,5 % w skali roku. Opłata będzie naliczana od kwoty gwarancji de minimis.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami ds. kredytów w placówkach Banku Spółdzielczego w Wołczynie oraz na stronie www.deminimis.gov.pl.


Image