aplikacja mobilna 

Dzięki aplikacji Portfel SGB masz możliwość sprawdzenia środków dostępnych dla karty płatniczej wydanej w naszym banku, podglądu historii transakcji dokonanych kartą, a przypadku posiadania karty mobilnej – dokonywania szybkich płatności zbliżeniowych za pomocą Twojego telefonu.

Funkcjonalności aplikacji Portfel SGB:
- możliwość dodania w aplikacji każdej karty płatniczej wydanej w naszym banku,
- możliwość sprawdzenia środków dostępnych dla karty
- podgląd historii transakcji dokonanych kartą,
- szybkie płatności telefonem (w przypadku posiadania karty mobilnej),
- możliwość zmiany kodu dostępu do aplikacji,
- podgląd szczegółów karty kredytowej (limit kredytowy, minimalna kwota do spłaty, termin spłaty kwoty minimalnej itp.),
- włączanie/wyłączanie płatności automatycznych do karty mobilnej,
- informacja o liczbie transakcji możliwych do dokonania kartą mobilną bez dostępu do Internetu,
- możliwość ręcznej aktualizacji kluczy niezbędnych do dokonania transakcji.

W celu zachowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w korzystaniu z aplikacji Portfel SGB pamiętaj o:
- instalacji i bieżącej aktualizacji oprogramowania antywirusowego w telefonie,
- instalowaniu w telefonie wyłącznie aplikacji pobranych z Google Play lub App Store pochodzących od zaufanych i znanych dostawców.

Zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika

Pobierz aplikację:

google play

app store