SGB tarcza4

Jesteś przedsiębiorcą? Zatrudniasz pracowników? Obawiasz się o swoją działalność ze względu na panującą epidemię koronawirusa?

Możesz wystąpić o wsparcie w ramach programu Tarczy Finansowej PFR, obsługiwanego przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie.

UWAGA! Kwalifikacje wniosków i wypłaty dotacji obsługiwane będą wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Klienci Banku Spółdzielczego w Wołczynie będą mogli składać wnioski w wersji online:
1) https://bswolczyn24.pl/#login
2) https://ecorponet.bswolczyn24.pl/homenet-webapp-frontend/

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 29.04.2020 r. od godziny 18:00

Z rządowego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
1. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
2. odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Finansowaniu w ramach Programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju podlega bieżąca działalność, w tym bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Środki finansowe w ramach Programu podzielone zostały następująco:

 25 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm zatrudniających do 9 osób, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby zatrudnionych i skali spadku przychodów.
• 50 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi od 10 do 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Wysokość subwencji (max 3,5 mln zł) uzależniona od wielkości przychodów w 2019 roku oraz skali spadków przychodów.

Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a całość procesu odbywać się będzie online.

Aby dobrze przygotować się do złożenia wniosku, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami:
1. Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy.
2. Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku.
3. Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm.
4. Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
5. Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).
6. Upewnij się, że nie nasz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

UWAGA!
Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.

deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.sgb.pl/pomoc-dla-firm-tarcza-antykryzysowa/

Jeśli masz dodatkowe pytania, nasi pracownicy chętnie na nie odpowiedzą. Kontakt do naszych Placówek znajduje się w linku: https://www.bswolczyn.pl/index.php/o-nas/placowki