Komunikat Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP z dnia 2 października 2017 r.