Internetowa obsługa kont w Banku Spółdzielczym w Wołczynie. 

Usługa
bswolczyn24.pl
umożliwia dostęp do rachunku za pośrednictwem Internetu.


Jak działa usługa bswolczyn24.pl?

Usługa bswolczyn24.pl pozwala na dokonywanie standardowych operacji bankowych za pośrednictwem Internetu. Klient ma dostęp do rachunku przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez kolejek i trudności komunikacyjnych. Wystarczy zalogować się do systemu.

Jakie warunki musisz spełniać?

Wystarczy być posiadaczem rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Wołczynie i posiadać komputer z dostępem do sieci internetowej z przeglądarką WWW oraz podpisać niezbędne dokumenty w placówce Banku.

Jakie korzyści daje usługa?

Za pośrednictwem usługi bswolczyn24.pl Klient ma następujące możliwości:

  • łatwy dostęp do wszystkich rachunków wskazanych przez Klienta niezależnie od miejsca i czasu,
  • możliwość dokonywania dowolnych przelewów, w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego,
  • możliwość zdefiniowania przelewu w celu ułatwienia wielokrotnego wykonywania przelewów na ten sam rachunek,
  • uzyskiwać informacje o wysokości sald na rachunkach,
  • uzyskiwać informacje o operacjach bieżących, historii operacji oraz niewykonanych operacji na rachunku,
  • możliwość definiowania różnych poziomów dostępu do wybranych rachunków,
  • doładować dowolny numer telefonu komórkowego GSM.

Jak Bank zapewnia bezpieczeństwo systemu?

Przyjęta polityka bezpieczeństwa opiera się na unikalnych hasłach jednorazowych. Hasła generowane są w Banku i drukowane na specjalnym papierze uniemożliwiającym osobom trzecim podejrzenie w trakcie procesu drukowania lub mogą być wysyłane w formie sms-a na krajowy telefon komórkowy podany przez Klienta. Hasła wykorzystywane są do autoryzacji transakcji, a w szczególności do obsługi przelewów i definicji przelewów. Listę haseł jednorazowych w formie koperty pinowej zamawia się przez internet i odbiera osobiście w Banku. Transmisja danych odbywa się za pomocą bezpiecznego połączenia za pomocą protokołu (128-bit) najsilniej szyfrowanego z obecnie dostępnych protokołów na świecie. Ponadto każdy Klient posiada unikatowy login i hasło, bez którego nie zaloguje się do systemu. Każde działanie użytkownika jest rejestrowane w systemie. Taka procedura jest wynikiem dbałości o bezpieczeństwo systemu bswolczyn24.pl

Ile to kosztuje?

Za obsługę rachunku za pomocą Internetu nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów poza kosztem Twojego połączenia z siecią WWW, a przelewy z rachunku są tańsze niż składane w Banku.

Szczegóły dotyczące usługi bswolczyn24.pl w najbliższej placówce Banku.