Przeznaczenie kredytu
Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie zakupu (bezpośrednio u producenta lub dealera) fabrycznie nowych maszyn i urządzeń produkowanych przez firmę Ursus S.A.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt
• rolnicy indywidualni
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
• spółki cywilne
• inni Klienci instytucjonalni prowadzący działalność w sektorze Agro

Uwarunkowania finansowe kredytu
Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu.
Maksymalna kwota kredytu to cena brutto wyrobu oferowanego przez firmę Ursus S.A. – w przypadku gdy kredytobiorca nie ma możliwości odzyskania VAT-u.
Kredyt dostępny jest w dwóch formach, jako:
• komercyjny kredyt inwestycyjny
• kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR do oprocentowania (linia RR)

Udział własny
W zależności od rodzaju kredytu, wymagany przez Bank udział własny kredytobiorcy wynosi:
• komercyjny kredyt inwestycyjny – od 0%
• kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR do oprocentowania – 20% dla gospodarstw rolnych, 30% dla działów specjalnych produkcji rolnych, ceny netto/brutto wyrobu

Okres kredytowania/spłaty
Okres kredytowania wynosi maksymalnie 15 lat.
Forma i sposób spłaty kredytu: raty równe lub malejące (miesięczne lub kwartalne) – do wyboru przez kredytobiorcę.
Możliwa jest karencja w spłacie kredytu, która uzależniona jest od rodzaju kredytu:
• komercyjny kredyt inwestycyjny – do 18 miesięcy
• kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR do oprocentowania – do 24 miesięcy