Zawieszenie spłat zobowiązań kredytowych - klient instytucjonalny

Wniosek o zawieszenie spłat zobowiązań kredytowych

Zał. nr 1a – Projekcja finansowa – mikro, mały, średni i przetwórca

Zał. nr 1b – Projekcja finansowa rolnik

Zał. nr 1c – Projekcja finansowa - duży przedsiębiorca

Zgoda Współmałżonka Poręczyciela Dłużnika rzeczowego

Instrukcja złożenia wniosku

Wniozek o zawieszenie wykonania umowy

 Wniosek o zawieszenie wykonania umowy

 

Klienci indywidualni

Oświadczenie o braku zaległości

Oświadczenie o dochodach

Wniosek o instrumenty płatnicze

Wniosek o kartę kredytową

Wniosek o kredyt gotówkowy

Wniosek o kredyt hipoteczny

Wniosek o kredyt odnawialny w ROR

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Formularz danych klienta


 Firmy i instytucje

Wniosek o instrumenty płatnicze

Wniosek o kartę kredytową

Wniosek o kredyt

 

Rolnicy

Wniosek o instrumenty płatnicze

Wniosek o kartę kredytową

Wniosek o kredyt

 

Klauzule informacyjne

Posiadacz rachunku/kredytobiorca

Dostawca zabezpieczenia

Użytkownik karty

Współmałżonek

BIK

Upoważnienie klient indywidualny

Upoważnienie klient instytucjonalny

 

 Inne

Przewodnik Portfel SGB

WNIOSEK O UDZIELENIE OSOBIE POSZUKUJĄCEJ WŁASNYCH RACHUNKÓW ZBIORCZEJ INFORMACJI O JEJ RACHUNKACH W BANKACH ORAZ SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE OSOBIE, KTÓRA UZYSKAŁA TYTUŁ PRAWNY DO SPADKU PO POSIADADCZU RACHUNKU, ZBIORCZEJ INFORMACJI O RACHUNKACH W BANKACH ORAZ SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE PODMIOTOWI UPRAWNIONEMU ZBIORCZEJ INFORMACJI O RACHUNKACH W BANKACH ORAZ SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE ZARZĄDCY SUKCESYJNEMU ZBIORCZEJ INFORMACJI O RACHUNKACH W BANKACH ORAZ SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH