Kredyt dla JST:
• przeznaczony dla JST na pokrycie niedoboru budżetu, planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
• warunki kredytowania ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia publicznego,
• kredyt może być wypłacony przez przelanie środków na rachunek kredytobiorcy lub na realizację jego wymagalnych płatności,
• atrakcyjne stałe lub zmienne oprocentowanie kredytu,
• spłata może następować miesięcznie lub kwartalnie, zgodnie z potrzebami Klienta,
• możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału lub odsetek.