Kredyt płatniczy:
• doraźna pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych,
• finansowanie konkretnych, bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• uruchamiany jednorazowo, do wysokości limitu, w ciężar rachunku bieżącego,
• każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu bez możliwości jego odnowienia,
• termin spłaty do 90 dni,
• atrakcyjne, zmienne oprocentowanie.