Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK:
• możliwość kredytowania przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji i remontów,
• możliwość skorzystania z premii termomodernizacyjnej/remontowej, na spłatę części kredytu wykorzystanego na przedsięwzięcie,
• brak ograniczeń ustawowych dotyczących udziału wkładu własnego/kredytu w ogólnym koszcie inwestycji,
• brak ograniczeń ustawowych dotyczących okresu kredytowania.