• finansowanie bieżącej działalności,
• udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej,
• każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty,
• udzielany na 12 miesięcy, z możliwością odnowienia,
• udzielany klientom prowadzącym działalność rolniczą lub gospodarczą - na okres do 5 lat;obligatoryjnym zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka ustanowiona na użytkach rolnych (w przypadku prowadzenia przez klienta działalności rolniczej) lub na innej nieruchomości (w przypadku prowadzenia przez klienta działalności gospodarczej) stanowiących własność kredytobiorcy, na pierwszym miejscu w dziale IV Księgi Wieczystej lub na innym miejscu, z zastrzeżeniem, że hipoteki wpisane wcześniej są tylko i wyłącznie na rzecz BS w Wołczynie,
• zaletą są niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt,
• Bank stosuje dogodne formy zabezpieczeń.