Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym:
• finansowanie bieżącej działalności,
• wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach,
• okres kredytowania: do 36 m-cy,
• indywidualne zasady spłaty kredytu - jednorazowo bądź w ratach,
• dogodne formy zabezpieczeń.