• finansowanie bieżącej działalności,
• udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej,
• każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty,
• dogodne formy zabezpieczeń,
• niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt,