Wybierz województwo:  Wpisz miejscowość:
  


Wybierz województwo lub wpisz nazwę miejscowści
W dniu 15.01.2004r. weszło w życie Porozumienie bankomatowe zawarte pomiędzy Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A., Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. Na podstawie Porozumienia Klienci Spółdzielczej Grupy Bankowej mogą korzystać z bankomatów ww. banków oraz zrzeszonych z nimi banków spółdzielczych na zasadach analogicznych jak z sieci bankomatów własnych Spółdzielczej Grupy Bankowej. Szukaj bankomatów oznaczonych naklejkami identyfikującymi Porozumienie wg poniższego wzoru.