Narodowy Bank Polski emituje monety okolicznościowe, upamiętniające ważne wydarzenia, postaci i rocznice historyczne związane m.in. ze światem sztuki, kultury, nauki, przyrody i sportu. Nasz Bank po każdej emisji wprowadza do obiegu  monety obiegowe o nominale 2 zł, wykonane ze stopu CuAl5Zn5Sn1 – miedzi, aluminium, cynku i cyny, znanego pod nazwą Nordic Gold. W związku z tym monety te określa się oznaczeniem 2 zł NG.

Należy pamiętać, iż wszystkie monety okolicznościowe emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ich siłę nabywczą określa nominał umieszczony na awersie. Niezależnie jednak od wysokości nominału, monety te mają swoją wartość kolekcjonerską, którą określa wolny rynek numizmatyczny.

 

Monety okolicznościowe 2 zł NG z 2014 roku:

Informujemy iż NBP zaprzestał emisji monet okolicznościowych o wartości nominalnej 2 zł ze stopu Nordic Gold. Ostatnią monetą tego typu była moneta upamiętniająca „100. rocznicę urodzin Jana Karskiego”, wprowadzona do obiegu w dniu 24 kwietnia 2014 r. Monety 2 zł Nordic Gold, które zostały wyemitowane w latach ubiegłych, można nadal wymienić w Oddziałach Okręgowych NBP.

Narodowy Bank Polski w 2014 r. rozpoczął emisję monet o wartości nominalnej 5 zł, z wizerunkiem okolicznościowym, w standardzie obiegowym, tj. o parametrach technicznych takich samych jak moneta o wartości nominalnej 5 zł będąca w obiegu od 1995 r. Seria monet 5 zł z wizerunkiem okolicznościowym została zatytułowana „Odkryj Polskę” i zakłada 2 emisje w roku. Pierwszą monetą wyemitowaną z tej serii jest moneta „25 lat wolności”.