O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Visa Electron może wystąpić każdy posiadacz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego (ROR), lub osoby, ubiegające się o otwarcie rachunku. Posiadacz ROR może również wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla osoby, która nie jest posiadaczem rachunku.

 

Cechy produktu:

 • Karta wydawana posiadaczom konta osobistego już w momencie otwarcia rachunku.
 • Minimum formalności przy wydaniu karty.
 • Możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia.
 • Wygodne płacenie kartą w sklepach bez konieczności noszenia gotówki.
 • Płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące ww. karty w kraju i za granicą.
 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa Electron i Plus w kraju i za granicą przez całą dobę.
 • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów „Spółdzielczej Sieci Bankomatowej”.
 • Karta ważna cztery lata, z możliwością wznowienia na kolejny okres.
 • Możliwość korzystania z dobrowolnego pakietu ubezpieczeń.
 • Bezpieczeństwo – transakcje dokonywane kartą wymagają potwierdzenia PIN-em.
 • Kontrola nad finansami - możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB.
 • Możliwość zmiany PIN do karty.