• W celu lepszego zobrazowania obecnej sytuacji Banku należy wymienić kilka najistotniejszych faktów z najświeższej historii:
 • Bank osiąga bardzo dobre wyniki finansowe na przestrzeni całego dziesięciolecia, a za ubiegły rok Bank wypracował wysoki zysk.
 • Na początku lat dziewięćdziesiątych Bank przeprowadził oddłużenie kilkunastu gospodarstw rolnych, którym groziło bankructwo. Gospodarstwa te wpadły w tzw. "pułapkę odsetkową" i gdyby nie zdecydowana postawa Banku dzisiaj gospodarstw tych już by nie było.
 • Rozszerzenie terenu działania poprzez utworzenie Oddziału w Kluczborku, na bazie upadłego Banku Spółdzielczego w Kluczborku, który m.in. zapewnił w sąsiedniej gminie Kluczbork ciągłość obsługi finansowej rolnictwa, rzemiosła, drobnego biznesu i osób fizycznych, tj. klientów tradycyjnie przypisanym bankom spółdzielczym. Otwarcie Filii w Brzegu oraz w Byczynie.
 • Otwarcie trzech placówek w 2005 roku kończąc tym samym obecny etap rozwoju sieci. Po wiosennym uruchomieniu Filii w Brzegu i Byczynie 27 października nastąpiło długo oczekiwane otwarcie Oddziału w Namysłowie. Powiększona sieć placówek stwarza nie tylko możliwości rozwoju na wiele kolejnych lat ale przede wszystkim gwarantuje przetrwanie w warunkach wzmagającej się konkurencji.
 • Wprowadzanie nowoczesnych technologii, kart płatniczych, bankomatów, elektronicznych rozliczeń, usług typu "Home Banking" oraz "SMS Banking".
 • Stałe modyfikowanie i uaktualnianie oferty produktów kredytowych i depozytowych.
 • Reaktywowanie w szkołach idei Szkolnych Kas Oszczędności z myślą o przyszłych klientach.
 • Obsługa lokalnego budżetu innych znaczących instytucji m.in. Urządu Skarbowego czy Powiatowego Urzędu Pracy, KRUS.
 • Uzyskanie kapitałów własnych na poziomie 1mln EUR - ustawowy czas sięga 2010 roku.
 • Utworzenie placówki bankowej, która przejęła do obsługi pełną działalność rozliczeniowo-kasową Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
 • Zdobycie dwukrotnie, w 1999 i 2000 r. prestiżowych statuetek WOŁCZYŃSKIEGO ISANDRA w kategoriach "biznes i przedsiębiorczość" oraz "promocja miasta i gminy", ponadto w 2001r. nominacja w kategorii "działalność społeczna i charytatywna", a za 2002r. zdobycie statuetki "SUPER ISANDRA" za całokształt działalności.
 • Zwycięstwo w plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej na NAJLEPSZY BANK OPOLSZCZYZNY.
 • W 2000r. otrzymanie nagrody i dofinansowania ze środków unijnych poprzez Fundusz Współpracy i Program Agrolinia 2000. Środki te przeznaczono m.in. za zakup bogatych nagród w konkursach SKO.
 • Zajęcie 8. miejsca ( wśród ponad 600 banków ) w rankingu banków spółdzielczych organizowanym przez KZBS w kategorii "efektywność" za 2001r.
 • Kolejne lata działalności banku (2002-2004) również zostały nagrodzone przez KZBS w edycji konkursu "Bank spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej".
 • W rankingu "Najlepszych Polskich Banków Spółdzielczych 2003 roku" Bank Spółdzielczy w Wołczynie zajął III miejsce w grupie bilansowej 25-40 mln.