SKŁAD OSOBOWY
RADY NADZORCZEJ
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOŁCZYNIE
od dnia 27.03.2015 r.

1. Przewodnicząca

Kosturek Czesława

2. Zastępca Przewodniczącej

Bogdanowicz Ludwik

3. Sekretarz

Radlok Bernard

4. Członek

Gnacy Gerard

5. Członek

Grabuś Piotr

6. Członek

Kuliga Paweł

7. Członek

Panicz Przemysław

8. Członek

Pieńkowski Mariusz

9. Członek

Staliś Bronisław

 

Informacja o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22 aa ustawy o prawo bankowe