Sytuacja ekonomiczna w latach 2013 - 2017 w tys. zł

Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2016

2017

Fundusze własne

12 662

13 789

15 066

15 792

16 947

Suma bilansowa

163 964

165 725

179 505

191 333

213 809

Kredyty

96 687

110 538

120 225

126 653

138 425

Depozyty

144 091

143 982

157 475

167 972

190 026

Wyniki z tytułu odsetek

5 196

5 104

5 113

5 377

5 968

Wyniki z tytułu prowizji

2 859

3 047

3 036

2962

2 905

Wyniki na działalności bankowej

 8 068

 8 171

8 197

8 410

8 900

Koszty działania Banku

6 033

6 221

6 643

6 682

6 752

Zysk brutto

1 318

1 634

1 076

1 330

1 692

Zysk netto

1 018

1 317

808

1 011

1 265

ROE

8,51

10,00

5,60

6,54

7,56

ROA

0,64

0,80

0,47

0,55

0,61

Współczynnik wypłacalności

12,11

13,24

13,83

14,22

13,91

 

 

Wyciąg ze Sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.