Sytuacja ekonomiczna w latach 2015 - 2019 w tys. zł

 

Wyszczególnienie

2015

2016

2017

2018

2019

Fundusze własne

15 066

15 792

16 947

18 163

 19 110

Suma bilansowa

179 505

191 333

213 809

212 789

226 343 

Kredyty

120 225

126 653

138 425

147 373

 144 240

Depozyty

157 475

167 972

190 026

188 533

 200 994

Wyniki z tytułu odsetek

5 113

5 377

5 968

6 421

 6 754

Wyniki z tytułu prowizji

3 036

2962

2 905

2 842

 2 805

Wyniki na działalności bankowej

8 197

8 410

8 900

9 273

 9 564

Koszty działania Banku

6 643

6 682

6 752

7 095

 6 987

Zysk brutto

1 076

1 330

1 692

1 503

 1 924

Zysk netto

808

1 011

1 265

1 105

1 480 

ROE

5,60

6,54

7,73

6,29

 8,01

ROA

0,47

0,55

0,63

0,52

 0,67

Współczynnik wypłacalności

13,83

14,22

13,91

13,92

 14,95

 

 

 

Wyciąg ze Sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.