Sytuacja ekonomiczna w latach 2016 - 2020 w tys. zł

 

Wyszczególnienie

2016

2017

2018

2019

2020

Fundusze własne

15 792

16 947

18 163

 19 110

20 519

Suma bilansowa

191 333

213 809

212 789

226 343 

256 112

Kredyty

126 653

138 425

147 373

 144 240

139 773

Depozyty

167 972

190 026

188 533

 200 994

232 316

Wyniki z tytułu odsetek

5 377

5 968

6 421

 6 754

5 340

Wyniki z tytułu prowizji

2962

2 905

2 842

 2 805

2 692

Wyniki na działalności bankowej

8 410

8 900

9 273

 9 564

8 038

Koszty działania Banku

6 682

6 752

7 095

 6 987

7 037

Zysk brutto

1 330

1 692

1 503

 1 924

1 036

Zysk netto

1 011

1 265

1 105

1 480 

818

ROE

6,54

7,73

6,29

 8,01

4,17

ROA

0,55

0,63

0,52

 0,67

0,34

Współczynnik wypłacalności

14,22

13,91

13,92

 14,95

16,89

 

 

 

Wyciąg ze Sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.