Sytuacja ekonomiczna w latach 2014 - 2018 w tys. zł

Wyszczególnienie

2014

2015

2016

2017

2018

Fundusze własne

13 789

15 066

15 792

16 947

18 163

Suma bilansowa

165 725

179 505

191 333

213 809

212 789

Kredyty

110 538

120 225

126 653

138 425

147 373

Depozyty

143 982

157 475

167 972

190 026

188 533

Wyniki z tytułu odsetek

5 104

5 113

5 377

5 968

6 421

Wyniki z tytułu prowizji

3 047

3 036

2962

2 905

2 842

Wyniki na działalności bankowej

 8 171

8 197

8 410

8 900

9 273

Koszty działania Banku

6 221

6 643

6 682

6 752

7 095

Zysk brutto

1 634

1 076

1 330

1 692

1 503

Zysk netto

1 317

808

1 011

1 265

1 105

ROE

10,00

5,60

6,54

7,73

6,29

ROA

0,80

0,47

0,55

0,63

0,52

Współczynnik wypłacalności

13,24

13,83

14,22

13,91

13,92

 

 

 

Wyciąg ze Sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.