O MACIF ŻYCIE TUW

Założycielem MACIF Życie TUW jest francuska Grupa MACIF, jeden z najbardziej liczących się ubezpieczycieli na rynku europejskim oraz twórca modelu, gwarantującego wysoką jakość produktów i obsługi, przy zachowaniu niskiej ceny, na którym od lat wzorują się inne firmy z branży ubezpieczeniowej.

30 grudnia 2003 roku MACIF Życie TUW otrzymało zezwolenie Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, bezpośredniej i reasekuracyjnej w Polsce, w zakresie działu I, czyli „Ubezpieczeń na Życie”. Działalność operacyjna Towarzystwa rozpoczęła się w 2005 roku.

Układ partnerski, proponowany bankom przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych MACIF Życie, opiera się nie tylko na zrozumieniu i poszanowaniu Partnera czy synergii w działaniu, ale również na wzajemnym wsparciu i wymianie doświadczeń w realizacji wspólnych celów. Zadaniem MACIF Życie TUW jest tworzenie długofalowej strategii współpracy, opartej na solidności i zaufaniu. Ze względu na swoją strukturę założycielską, w której to klienci są właścicielami, MACIF Życie TUW proponuje produkty proste i przejrzyste, a przy tym w konkurencyjnej cenie, ponieważ MACIF Życie TUW, to więcej niż Towarzystwo…

SPECJALNA OFERTA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Dla klientów Banków Spółdzielczych MACIF Życie TUW przygotowało specjalną ofertę Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Acti FINANSE 3. Jest to ubezpieczenie terminowe, zawierane na okres dostosowany do potrzeb klienta, z możliwością wyboru malejącej lub stałej sumy ubezpieczenia w przedziale od 1 000 zł do 3 000 000 zł.  Ochrona obowiązuje do 75. roku życia – zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym – i obejmuje  swoim zakresem:

• śmierć lub trwałe i całkowite inwalidztwo z każdej przyczyny
• śmierć w wyniku NW

Ubezpieczenie podstawowe Acti FINANSE 3 może być wzbogacone o umowy dodatkowe, które można łączyć z umową podstawową w sposób dowolny, rozszerzające zakres ochrony, takie jak:

• pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
• trwała i całkowita niezdolność do prac

Produkt  pozwala na zróżnicowane zastosowanie:

• zabezpieczenie rodziny – z wykorzystaniem stałej lub malejącej sumy ubezpieczenia
• zabezpieczenie zobowiązań finansowych, takich jak: pożyczek czy różnego rodzaju kredytów – z wykorzystaniem malejącej sumy ubezpieczenia


http://www.macif.pl/