SGB kantor 1600x650

Wymieniaj waluty przez bankowość elektroniczną lub aplikację mobilną SGB Mobile wygodnie i szybko na komputerze, tablecie lub smartfonie!

Kantor SGB to usługa, która umożliwia natychmiastową wymianę walut przez Internet Klientom Banku Spółdzielczego w Wołczynie posiadającym jednocześnie 2 rachunki:
1) rachunek w walucie PLN oraz
2) minimum jeden rachunek walutowy (EUR, USD, GBP),
(wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej)
oraz korzystających z bankowości elektronicznej SGB24 i/lub aplikacji mobilnej SGB Mobile.

W bankowości internetowej jest również możliwość zlecenia wymiany waluty po ustalonym przez siebie kursie z datą przyszłą, jeśli kurs osiągnie wskazaną wartość, do wskazanej w zleceniu daty.

Kantor SGB dostępny jest po zalogowaniu do:
1) bankowości elektronicznej, w zakładce Kantor SGB (otwarte zostanie nowe okno w przeglądarce internetowej) i/lub
2) aplikacji mobilnej SGB Mobile, po kliknięciu w ikonę Produkty a następnie Usługi.

Usługa dostępna w dni robocze od 9:00 do 15.00 w trybie normalnym.

Bank udostępnia również możliwość wymiany walut w Kantorze SGB poza wskazanym wyżej przedziałem czasowym (w tzw. czasie rozszerzonym: w każdy dzień roboczy od poniedziałku do czwartku po godzinie 15.00 do godziny 9.00 następnego dnia oraz w weekend, tj. od piątku od godziny 15.00 do poniedziałku do godziny 9.00) z zastrzeżeniem, iż Bank ogranicza korzystanie z usługi Kantor SGB w przypadku przekroczenia ustalonych przez Bank limitów transakcyjnych.

Limity transakcyjne:
1) maksymalna kwota pojedynczej transakcji wymiany walut w czasie rozszerzonym wynosi 10 000 zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, wyliczonej wg kursu prezentowanego w Kantorze SGB (nie więcej jednak niż limit ustalony dla danego klienta),
2) maksymalna suma wszystkich operacji w czasie rozszerzonym dokonanych przez klientów, wynosi dla transakcji w:
a) EURO – 20 000 EUR,
b) USD – 5 000 USD,
c) GBP – 5 000 GBP,
po przekroczeniu tego limitu nastąpi wstrzymanie sesji w Kantorze SGB, o czym klient zostanie poinformowany w formie komunikatu.

Kantor SGB jest udostępniony automatycznie dla osób fizycznych, rolników oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Pozostałych klientów instytucjonalnych, w celu aktywacji usługi Kantor SGB, zapraszamy do naszych placówek.

Materiał wideo prezentujące jak korzystać z Kantoru SGB oraz Instrukcja użytkowania dostępna jest po kliknięciu TUTAJ

Link do strony SGB.

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies