Zgodnie z Art. 111b. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  z późn.zm. Prawo bankowe – Zarząd Banku Spółdzielczego  w Wołczynie współpracuje z następującą firmą:

1.SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23a  wpisany do KRS pod numerem  0000058205, posiadająca numer indentyfikacyjny REGON 004848247 oraz numer NIP 777000536.

2.Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14 wpisany do KRS pod numerem 0000033391 posiadająca numer indentyfikacyjny REGON 010334578 oraz numer NIP 5220003782.

 

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies