Zgodnie z Art. 111b. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  z późn.zm. Prawo bankowe – Zarząd Banku Spółdzielczego  w Wołczynie współpracuje z następującą firmą:

1. SoftNet Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 8, wpisana do KRS pod numerem 0000181332, posiadająca numer indentyfikacyjny REGON 350506978 oraz numer NIP 678-00-52-374.

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies