SKŁAD OSOBOWY
RADY NADZORCZEJ
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOŁCZYNIE
od dnia 28.06.2019 r.

1. Przewodniczący

Radlok Bernard

2. Zastępca Przewodniczącego

Kuliga Paweł

3. Sekretarz

Grabuś Piotr

4. Członek

Gnacy Gerard

5. Członek

Jedliński Alfred

6. Członek

Kubok Alicja

7. Członek

Panicz Przemysław

8. Członek

Pieńkowski Mariusz

9. Członek

Staliś Bronisław

 

Informacja o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22 aa ustawy o prawo bankowe

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies