Sytuacja ekonomiczna w latach 2017 - 2022 w tys. zł

 

Wyszczególnienie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Fundusze własne

16 947

18 163

 19 110

20 519

19 286

17 827

Suma bilansowa

213 809

212 789

226 343 

256 112

274 143

262 752

Kredyty

138 425

147 373

 144 240

139 773

157 475

145 581

Depozyty

190 026

188 533

 200 994

232 316

250 860

235 075

Wyniki z tytułu odsetek

5 968

6 421

 6 754

5 340

5 374

14 455

Wyniki z tytułu prowizji

2 905

2 842

 2 805

2 692

2 884

2 684

Wyniki na działalności bankowej

8 900

9 273

 9 564

8 038

8 658

17 161

Koszty działania Banku

6 752

7 095

 6 987

7 037

6 730

10 126

Zysk brutto

1 692

1 503

 1 924

1 036

1 492

6 434

Zysk netto

1 265

1 105

1 480 

818

1 199

5 156

ROE

7,73

6,29

 8,01

4,17

5,81

28,57

ROA

0,63

0,52

 0,67

0,34

0,45

1,94

Współczynnik wypłacalności

13,91

13,92

 14,95

16,89

14,39

13,78

 

 

 

Wyciąg ze Sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies