Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Wołczynie podpisał z SGB-Bankiem SA w Poznaniu umowę umożliwiającą naszym Klientom ubieganie się o kredyty z pomocą ARiMR w formie:
• dopłat do oprocentowania kredytów,
• częściowej spłaty kapitału kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych,
• kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych.

Linie kredytowe dostępne od 2015 r.:
RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym,
Z - kredyty na zakup użytków rolnych,
PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,
K01 (inwestycyjna), K02 (obrotowa) - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
MRcsk - kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.

Zapraszamy do naszych placówek

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies