Bank Spółdzielczy w Wołczynie udostępnia Klientom na stronie internetowej Banku linki do strony internetowej Generali, na której Klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia bezpośrednio z Generali (z pominięciem pośrednictwa Banku).

Współpraca pomiędzy Generali a Bankiem Spółdzielczym w Wołczynie dotycząca afiliacji odbywa się w ramach umowy agencyjnej zawartej pomiędzy Stronami, jednak czynności wykonywane przez Bank w ramach tej współpracy są traktowane jako usługi dodatkowe wykonywane przez Bank na rzecz Generali, nie zaś jako czynności dystrybucji ubezpieczeń (czynności agencyjne), które Bank wykonuje w imieniu i na rzecz Generali jako agent ubezpieczeniowy.

  • W stosunku do umów ubezpieczenia zawartych na stronie internetowej Banku poprzez linki do strony internetowej Generali:

    a) dystrybutorem ubezpieczeń w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz podmiotem zawierającym umowę ubezpieczenia (bezpośrednio z Klientem) jest Generali;

    b) Bank nie występuje jako pośrednik ubezpieczeniowy, a rola Banku ogranicza się jedynie do przekazania Klientowi informacji o Generali i produktach ubezpieczeniowych Generali i Bank nie wykonuje jednocześnie dodatkowych czynności mających pomóc Klientowi w zawarciu umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie pojazdu OC/AC:

https://generali.pl/frontend/www/pojazd/wolcz

Ubezpieczenie domu i mieszkania:

https://generali.pl/frontend/www/dom/wolcz

Ubezpieczenie podróży:

https://generali.pl/frontend/www/podroz/wolcz

Ubezpieczenie NNW dziecka:

https://generali.pl/frontend/www/nnw-dziecka/wolcz

Ubezpieczenie NNW indywidualne:

https://generali.pl/frontend/www/nnw-indywidualne/wolcz

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies