Aktualności

Bank Spółdzielczy w Wołczynie informuje, że dostosował ofertę kredytową dla rolników – osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, do zmian w Ustawie o kredycie konsumenckim.

W związku z tym, ponownie są dostępne między innymi następujące kredyty (niezależnie od wnioskowanej kwoty):
1) w rachunku bieżącym,
2) obrotowe,
3) obrotowe „Nawozowe”,
4) inwestycyjne,
5) inwestycyjne na zakup użytków rolnych,
6) unijne SGB,
7) hipoteczne.

Jesteśmy również przygotowani na udzielanie kredytów płynnościowych z linii UP, jednak aktualnie ARiMR nie udostępniła jeszcze limitów akcji kredytowej i dopłat do oprocentowania.

Zapraszamy do naszych Placówek!

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia 2024 r. o godzinie 12:00 planowane jest uruchomienie przez ARiMR na Platformie Aplikacyjnej PA limitów akcji kredytowej oraz środków na dopłaty do kredytów planowanych do udzielenia w 2024 r. W związku z powyższym po uruchomieniu przez ARiMR limitów Bank może rozpocząć ich rezerwację.

7 stycznia 2024 r. wchodzą w życie nieuzasadnione ekonomicznie, jak i prawnie zmiany wprowadzone na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz.U. z 2023 poz. 1285) („Ustawa”) polegające na zastosowaniu wobec rolników, w zakresie prowadzonej przez nich działalności rolniczej, rozwiązań konsumenckich. Zmiana wskazanych wyżej przepisów została wprowadzona przez Sejm poprzedniej kadencji bez konsultacji, bez analizy i bez oceny skutków regulacji, która dostarczyłaby możliwie pełnych informacji na temat potencjalnych konsekwencji wprowadzenia przedmiotowych zmian.

Wejście w życie przedmiotowych zmian niesie za sobą poważne skutki dla sektora rolnego, bankowego i finansowego, co może powodować utrudnienia w otrzymaniu czy nawet brak dostępu do finansowania działalności rolniczej do czasu usunięcia wadliwych przepisów. (czytaj dalej...)

Szanowni Państwo Prezentujemy czwarty i ostatni w tym roku e-magazyn “Bank Spółdzielczy”.

 

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies