Historia

Bank Spółdzielczy w Wołczynie powstał w 1946 roku z inicjatywy kilkunastu osób pod przewodnictwem Rudolfa Nowaka, przedwojennego działacza Kas Stefczyka. Utworzenie Banku było odpowiedzią na ogromną potrzebę pieniędzy niezbędnych do powojennej odbudowy i uruchomienia gospodarstw rolnych, warsztatów, infrastruktury miasteczka i okolic. Historyczne zgromadzenie, zwołane na dzień 23 czerwca 1946 r. zainaugurowało powstanie Banku Spółdzielczego. Otworzył je ówczesny burmistrz Wołczyna Jan Burzyński. Pierwszy Statut zarejestrowany został w Sądzie Okręgowym w Opolu pod datą 17 września 1946 r.

  • W celu lepszego zobrazowania obecnej sytuacji Banku należy wymienić kilka najistotniejszych faktów z najświeższej historii:
  • Bank osiąga bardzo dobre wyniki finansowe na przestrzeni całego dziesięciolecia, a za ubiegły rok Bank wypracował wysoki zysk.
  • Na początku lat dziewięćdziesiątych Bank przeprowadził oddłużenie kilkunastu gospodarstw rolnych, którym groziło bankructwo. Gospodarstwa te wpadły w tzw. "pułapkę odsetkową" i gdyby nie zdecydowana postawa Banku dzisiaj gospodarstw tych już by nie było.

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies