Kredyt inwestycyjny:
• finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego,
• negocjowany wkład własny,
• wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach,
• okres kredytowania: krótkoterminowy – do 36 m-cy; długoterminowy – powyżej 36 m-cy,
• indywidualne zasady spłaty kredytu - jednorazowo bądź w ratach,
• możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału.