Karty kredytowe MasterCard oraz VISA umożliwiają dokonywanie transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych zarówno w środowisku elektronicznym, jak i w imprinterach (powielaczach mechanicznych). Dodatkowo za pomocą karty kredytowej możecie Państwo dokonywać płatności w Internecie oraz dokonywać zamówień pocztowych i telefonicznych (tzw. transakcje typu MOTO).

Funkcjonowanie międzynarodowej karty kredytowej

Spójrzmy na przykład: limit kredytowy wynosi 3 000 PLN, a w tym miesiącu Posiadacz karty zakupił w sklepie Internetowym książki warte 200 PLN, do tego komputer warty 2 500 PLN i płatności za wszystko dokonał swoją kartą kredytową MasterCard lub VISA, a to oznacza, że pozostało jeszcze do dyspozycji 300 PLN limitu kredytowego.

Po otrzymaniu miesięcznego zestawienia transakcji, mogą Państwo zdecydować, czy w wyznaczonym przez Bank terminie spłacić całe zadłużenie czy tylko minimalną kwotę do zapłaty. Jeśli minimalna kwota do zapłaty wynosi 5 % zadłużenia, to znaczy, że należy spłacić co najmniej 135 PLN. Jeśli zostanie dokonana spłata całego zadłiżenia w kwocie 2 700 PLN, w kolejnym miesiącu Posiadacz karty będzie mógł dysponować pełnym limitem, a bank nie naliczy żadnych odsetek. Spłaty należy dokonać w terminie oznaczonym na zestawieniu transakcji, w przypadku karty kredytowej MasterCard oraz VISA wynosi on 22 dni od daty wystawienia wyciągu. Zatem maksymalny okres bezodsetkowy dla karty MasterCard oraz VISA wynosi 52 dni.

Po otrzymaniu miesięcznego zestawienia transakcji dokonanych za pomocą karty kredytowej (podsumowanie wszystkich wydatków poniesionych w danym miesiącu, a więc transakcji bezgotówkowych, wypłat gotówki oraz opłat za wypłatę gotówki) można wybrać: od razu spłacić całe zadłużenia, spłacić minimalną wymagan a kwotę lub każdą kwotę między minimum a całością zadłużenia. Im większa część rachunku będzie spłacona  od razu, tym mniejsze odsetki zostaną naliczone przez bank.

W przypadku wypłaty gotówki przy użyciu karty bank naliczy odsetki od dnia dokonania wypłaty. Każda transakcja dokonana kartą oraz prowizje i odsetki naliczone przez bank powodują zmniejszenie dostępnego limitu kredytowego.

Ważne, aby wydatki utrzymywać w granicach przyznanego limitu i spłacać zadłużenie regularnie. Jeśli limit kredytowy jest zbyt niski, mogą Państwo poprosić bank o jego zwiększenie. Taka elastyczność to podstawowa różnica między kartami kredytowymi a kartami debetowymi. W przypadku kart debetowych obciążenie rachunku następuje każdorazowo po dokonaniu transakcji, a w przypadku kart kredytowych Posiadacz karty decyduje w jakiej wysokości spłaca zadłużenie. 

Cechy produktu:

 • Nieoprocentowany kredyt do 53 dni.
 • Linia kredytowa do wykorzystania przy użyciu karty.
 • Transakcje dokonane kartą pomniejszają dostępny limit kredytu, spłata podwyższa dostępne środki w ramach limitu.
 • Wymagana minimalna spłata zadłużenia – 5% min 50 zł.
 • Możliwość płacenia kartą na całym świecie w punktach honorujących karty Visa.
 • Karta wypukła – możliwość dokonywanie płatności zarówno w punktach handlowych i usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne jak i imprintery oznaczonych logo Visa.
 • Możliwość płacenia za zakupy dokonywane przez Internet, telefon bądź korespondencyjnie.
 • Możliwość wypłaty na całym świecie gotówki z bankomatów oraz z kas banków oznaczonych logo Visa.
 • Karta wydawana na okres do 4 lat.
 • Płacąc bezgotówkowo i spłacając zadłużenie w całości w terminach podanych na wyciągach klient nie płaci odsetek.
 • Możliwość spłaty zadłużenia w dowolnych ratach.